روان‌شناسی سلامت
نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز

بهاره سقانژاد؛ حجت الله جاویدی؛ مجید برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44841.3121

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری و مدل یابی بود. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز و حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (1970)، شامل 200 نفر از پرستاران ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی

شهسوار هاشمی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 231-250

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40111.2799

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان متأهل شهر کرمانشاه در بازه زمانی سال1400-1399 بوده که از میان آن‌ها 300 معلم متأهل به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای ...  بیشتر

تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت

سعید گودرزی؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2021.29455.2331

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تناسب های پنج گانه (تناسب فرد محیط) و استرس شغلی و نقش تعدیل کنندة ویژگی های شخصیتی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان شرکت پلی اکریل ایران (800 نفر) در سال 1397 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم (260 نفر) برآورد گردید. ابزارهای سنجش ...  بیشتر

آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز

اسفندیار سپهوند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ ناصر بهروزی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/psy.2017.21157.1756

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدلعِلّی رابطه الگوهای ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی باز بودن به تجربه و وجدانی بودن با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر ...  بیشتر

بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز

محمد بابامیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11198

چکیده
  پژوهش حاضر استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی را به عنوان پیش‌بین بروز علایم روان‌تنی در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند در اهواز بررسی کرده است. بر اساس بررسی پرونده پزشکی کارکنان 83 نفر که مبتلا به علایم روان‌تنی بودند به عنوان نمونه بیمار مشخص شدند. از میان کارکنان باقی‌مانده نیز 119 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهرستان مهران

سید علی مرعشی؛ طاهره محرابیان؛ هاجر طیبی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 203-222

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهرستان مهران انجام شد. بدین منظور تعداد 115 نفر از کارکنان شرکت مربوطه به صورت در دسترس انتخاب شدند و 4 پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی، رضایت از زندگی، هوش معنوی و پرسشنامه ایرانی آمادگی به اعتیاد را تکمیل ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی

سیروس عالیپور بیرگانی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ناهید مفرد نژاد

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 135-154

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمام دانش‌آموزن دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان، در سال تحصیلی 90-1389، تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ راحله محبت

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 35-62

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی بود. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر بود که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های مهارت‌ سیاسی، شخصیتی نئو (Neo-FFI) حمایت سرپرست، دلبستگی شغلی، قصد ترک شغل و تعهد عاطفی را تکمیل نمودند.ارزیابی ...  بیشتر

ارتباط بین‌فرهنگی دو کشور ایران و هند در خصوص ویژگی‌های شخصیتی و رابطه آن با خشنودی شغلی دبیران

شهناز محمدی

دوره 15، شماره 1 ، تیر 1387، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22055/psy.2008.15789

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بین ‌فرهنگی دو کشور ایران و هند از نظر ویژگی‌های شخصیتی و رابطه آن با خشنودی شغلی دبیران دبیرستان‌های شهر تهران (ایران) و پونا (هندوستان) در سال 1385 انجام گرفته است. متغیرهایی که در این تحقیق بررسی شده‌اند شامل خشنودی شغلی و ابعاد آن (خشنودی از ماهیت کار، خشنودی از سرپرستی، خشنودی از حقوق، خشنودی از ...  بیشتر