دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-208 
2. اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت

صفحه 27-42

10.22055/psy.2016.12307

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ احمد علیپور؛ مرتضی ترخان


10. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل

صفحه 189-208

10.22055/psy.2016.12316

شهلا کرائی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی