دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی

سوران رجبی؛ محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12306

چکیده
  هدف اصلی این مطالعهبررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلابه نارساخوانی می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر نارساخوان مراجعه‌کننده به مرکزویژه ناتوانی‌های یادگیری در شهرستان اردبیل در سال 1389 تشکیل می‌داد که تعداد 31نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین آن‌ها انتخاب شدند. ماهیت موضوع ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ احمد علیپور؛ مرتضی ترخان

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12307

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفبررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک و نگرانی رانندگان موتورسیکلتانجام شد. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون وگروه گواه و دوره­ی پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه رانندگان موتورسیکلتشهرستان بابل بود. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب شدندکه این تعداد به ...  بیشتر

آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

علی تقوایی نیا؛ منیجه شهنی ییلاق؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 43-74

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12308

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و مقایسه مدل در دو گروه پسر و دختر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای 600 نفر به عنوان ...  بیشتر

اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن

فریبا کلانتری؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ مجید کاراندیش

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12309

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی تأثیر روش درمانی عقلانی- هیجانی رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در  وجوانان دختر 18-14 سال دارای اضافه‌وزن شهر اهواز بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و از طریق فراخوان عمومی و پس از ارزیابی‌های اولیه و تشخیص داشتن اضافه‌وزن توسط متخصص تغذیه 36 نفر انتخاب و درسه ...  بیشتر

هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری

محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی؛ مجمد ربیعی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12310

چکیده
  این پژوهش با هدف تهیه جدول‌های هنجار مقیاس هوش وکسلر چهار (WISC-IV[1])، برای دانش‌آموزان 6 تا 16 سال استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. با توجه به آمار دانش‌آموزان مناطق 16 گانه در دوره ابتدایی، راهنمایی و اول دبیرستان 872 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری مقیاس هوش وکسلر چهار، مقیاس هوش وکسلر کودکان تجدید نظر شده و ماتریس‌های ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

شجاع عربان؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی؛ کیومرث بشلیده

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12311

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی (سرمایه روان‌شناختی و نیازهای روان‌شناختی اساسی)، متغیرهای شغلی (ویژگی­های شغل و استرس شغلی) و متغیرهای سازمانی (رهبری خدمت‌گزار و جو اخلاقی سازمان) به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود. با استفاده ...  بیشتر

پیش‌بینی احساس غربت بر اساس سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر

منصور بیرامی؛ سمیه کشاورزی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12312

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در پیش‌بینی احساس غربت و ایجاد آن انجام شد. گروه نمونه شامل 293 دانشجوی دختر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-92 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس احساس غربت فن فلیت، پرسشنامه‌ی سبک دلبستگی هازن و شیور و خرده مقیاس ارتباط با همسالان از مقیاس مهارت‌های اجتماعی ...  بیشتر

بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز

کرامت کرامتی؛ ید اله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داودی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12313

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر درمان شناختی - رفتاری گروهی کودک و مادر - کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرات ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه‌های پنجم و ششم مدارس شهر اهواز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. از بین 525 دانش‌آموزا که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای ...  بیشتر

رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی ‌تحصیلی

کریم سواری

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12315

چکیده
  در تحقیق حاضر،رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی‌تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت. دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز (1392) جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 500 نفر به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعاملات آموزشی، رضایت تحصیلی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل

شهلا کرائی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12316

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران بود. طرح پژوهشی حاضر، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پی‌گیری با گروه کنترل بود. از بین افراد داوطلب 40 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شد و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار مورداستفاده ...  بیشتر