دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص

زینب خانجانی؛ تورج هاشمی؛ فاروق وطنی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12580

چکیده
  با توجه به اینکه بعضی از فوبی‌های خاص به همان شیوه‌ی اختلال استرس پس از سانحه به وجود می‌آیند، این احتمال مطرح است که بتوان فوبی‌های خاص را نیز به شیوه‌ی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد درمان کرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر کاهش نشانه‌های اختلال فوبی ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12602

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. نمونه این پژوهش شامل400 نفر از کارکنان یک سازمان بودند که با روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه­ها یا مقیاس‌های رهبری اخلاقی، رهبری تحول آفرین، جو اخلاقی، عدالت سازمانی، معنویت ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان

جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ زینب عباسی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12621

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش­آموزان نارساخوان انجام شد. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر نارساخوان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه درسال تحصیلی 91-90 بود. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز

قاسم آهی؛ احمد منصوری؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12579

چکیده
  اگرچه رابطه بین درگیری والدین و موفّقیت تحصیلی دانش‌آموزان به گستردگی بررسی‌شده است، با این وجود توجه کمی به نقش عوامل میانجی این رابطه شده است. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز انجام شد. بدین منظور، در ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک

اکرم محمدزاده فرهانی؛ فرح نادری؛ حسن احدی؛ اسدالله رجب؛ آدیس کراسکیان

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12582

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری براضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک بود.. بدین منظور 38 نفراز کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک شهر تهران به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند در این پژوهش از روش کارآزمایی بالینی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر

مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت

رویا آفتاب؛ صادق تقی لو؛ احمد کربلایی محمد میگونی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12583

چکیده
  اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی در سراسر جهان است. تعداد کاربران اینترنت جهانی به بیش از 3/2 میلیون در سال 2011 رسیده است. هر رفتار اعتیادآوری ممکن است در نتیجه نشانه­های روان­پزشکی به وجود آمده باشد. پژوهش­گران نشان داده­اند دشواری بین­فردی که به طور قابل­توجهی در افراد با ویژگی­های شخصیت مرزی یافت می­شود، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر

طیبه محمودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12584

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان­شناسی مثبت­نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه­ی اولیه، 400 دانشجوی دختر (میانگین سنی 57/21) بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای، انتخاب شدند و مقیاس نشخوار خشم ...  بیشتر

رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

اصغر پوراسمعلی؛ مهری مولایی؛ جابر علیزاده گورادل؛ جواد هاشمی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12585

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سه صفت تیره شخصیتی با خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان می­باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشد که از بین آن‌ها 375 نفر (175 دختر و 200 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای نسبتی، انتخاب و به پرسش­نامه خودافشاگری اینترنتی (نگرش‌ها و ایده‌ها، علایق و سلایق، ...  بیشتر