دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-182 
2. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

صفحه 21-50

10.22055/psy.2017.12602

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی


8. رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

صفحه 157-172

10.22055/psy.2017.12585

اصغر پوراسمعلی؛ مهری مولایی؛ جابر علیزاده گورادل؛ جواد هاشمی