دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران

محمد خدایاری فرد؛ سید محمد میر کمالی؛ غلامعلی افروز؛ محسن پاک نژاد؛ حیدر علی هومن؛ احمد به پژوه؛ حسین شکرکن؛ سیمین حسینیان؛ سیده منوره یزدی؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ محمد ربیع‌زاده؛ علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه حسینی حسین‌آباد

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
    هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی ابزاری استاندارد و ویژه برای سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک و تعیین عوامل هر یک بود. روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود و به این منظور دو پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویژه کارکنان بانک و رضایت مشتریان بانک طراحی شد. در مطالعه‌ی مقدماتی خصوصیات روانسنجی از جمله رواییمحتوا و صوری هر ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر

منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی؛ حسین شکرکن؛ جمال حقیقی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 3-26

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18519

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی پرداخته است. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران بود که در سال تحصیلی 87-86 مشغول به تحصیل بودند. از میان این دانشجویان 120 نفر به طور تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در چهار گروه 30 نفری (آزمایشی دختر و پسر و گواه دختر و ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18556

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شده است. حجم نمونه‌ی این پژوهش 600 نفر بود، 400 آزمودنی به عنوان نمونه‌ی اصلی و 200 آزمودنی به عنوان نمونه‌ی بررسی روایی بودند، که به روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه‌ی هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی

حسین شکرکن؛ عبدالکاظم نیسی؛ اسفندیار سپه‌وند

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18560

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر اهواز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت بود که از این جامعه نمونه‌ای به تعداد 92 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. به علاوه، تعداد 94 نفر نوجوان غیر ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ و رابطه‌ آن‌ با پیامدهای‌ برگزیده‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

حسین شکرکن؛ سیداسماعیل‌ هاشمی‌ شیخ‌شبانی‌؛ بهمن نجاریان

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16356

چکیده
  در مطالعه‌ حاضر، رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ شخصیتی‌ و انگیزشی‌ خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ با این‌ متغیر مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. به‌ علاوه‌، رابطه‌ خودناتوان‌ سازی‌ با برخی‌ پیامدهایش‌، نظیر عملکرد تحصیلی‌ بعدی‌، نگرش‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ بررسی‌ شد. 436 دانش‌آموز پسر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

غلامرضا رجبی؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16366

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ تحقیق‌ حاضر اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. برای‌ این‌ منظور به‌ تدوین‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ راهنمای‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ برای‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ نیز پرداخته‌ شد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ درباره‌ پایایی‌ ...  بیشتر

رابطه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌

فاطمه‌ کیانپور قهفرخی‌؛ جمال حقیقی؛ حسین شکرکن؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، ، صفحه 17-52

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16472

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه ساده‌ و چندگانه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ بررسی‌ گردید. افراد شرکت‌ کننده‌ در نمونه اصلی‌ تحقیق‌ شامل‌ 469 سالمند (237 زن‌ و 232 مرد) بودند که‌ به‌ وسیله "مقیاس‌ تجدیدنظر شده‌ مراحل‌ رشد روانی‌- ...  بیشتر

مقایسه‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ روانشناختی‌ در کاهش‌ علایم‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ در پرستاران‌ زن‌ شهر تهران‌

صادق‌ نصری؛ بهمن نجاریان؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ حسین شکرکن

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، ، صفحه 53-88

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16473

چکیده
  این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ شناختی‌- رفتاری‌ و آموزش‌ تن‌ آرامی‌ عضلانی‌ تدریجی‌ در کاهش‌ خستگی‌، پریشانی‌ هیجانی‌ و اختلال‌ کارکردی‌ پرستاران‌ مبتلا به‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ انجام‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ مورد مطالعه‌ مشتمل‌ بر پرستاران‌ زن‌ شاغل‌ در بیمارستانهای‌ زیر مجموعه‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ در کاهش‌ اختلال‌ نقص‌ توّجه‌- بیش‌ فعالی‌ کودکان‌ پسر دبستانی‌ پایه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ شهر شیراز

حبیب‌ هادیانفرد؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1379، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22055/psy.2000.16448

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ تعلیم‌ خودآموزی‌ کلامی‌ به‌ کودکان‌، تعلیم‌ رفتار درمانی‌ و خودآموزی‌ کلامی‌ به‌ مادران‌ کودکان‌، در کاهش‌ بی‌توجهی‌ و تکانشوری‌ کودکان‌ مبتلا به‌ اختلال‌ نقص‌ توجه‌ -بیش‌ فعالی‌ انجام‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ مورد مطالعه‌، مشتمل‌ بر ...  بیشتر

خلاقیت‌: جنبه‌های‌ شناختی‌، شخصی‌، تحولی‌، و اجتماعی

حسین شکرکن

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16430

چکیده
  با اینکه‌ روانشناسان‌ بسیاری‌ به‌ پدیده خلاقیت‌ ابراز علاقه‌ کرده‌اند، پژوهش‌ روانشناختی‌ در خصوص‌ آن‌ به‌ سرعت‌ گسترش‌ نیافت‌، تا اینکه‌ ج‌.پی‌. گیلفورد[1] در خطابه خود به‌ هنگام‌ احراز ریاست‌ انجمن‌ روانشناسی‌ آمریکا در سال‌ 1950، اعلام‌ کرد که‌ این‌ موضوع‌ سزاوار توجه‌ خیلی‌ بیشتری‌ از آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ دریافت‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز

حسین شکرکن؛ محمد رضا آهنکوب نژاد؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1376، ، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22055/psy.1997.16388

چکیده
  در تحقیق‌ حاضرتلاش‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ تا تفاوت‌ بین‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز به‌تفکیک‌ جنسیت‌ (پسر - دختر) و مدت‌ زمان‌ پس‌از جهش‌ (یکسال‌ - دوسال‌)معلوم‌ گردد. فرضیه‌ اصلی‌ تحقیق‌ این‌ بود که‌ از نظر عملکرد تحصیلی‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ ...  بیشتر

بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

عبدالزهرا نعامی؛ حسین شکرکن

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1376، ، صفحه 64-81

https://doi.org/10.22055/psy.1997.16391

چکیده
  تحقیق‌ حاضر تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ را در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در درس‌ ریاضی‌ یک‌ نمونه‌ 288 نفری‌ از دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ باوضعیتهای‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مرفه‌، نیمه‌مرفه‌ و غیرمرفه‌ در شهر اهواز مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌. ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز

عباس ابوالقاسمی؛ عزیزه اسدی مقدم؛ بهمن نجاریان؛ حسین شکرکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16383

چکیده
  هدف‌ اصلی‌ از تحقیق‌ حاضر، ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ به‌ وسیله‌ تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ بود. 581 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌ سوم‌ 12 مدرسه‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز، یک‌ پرسشنامه‌ مقدماتی‌ 93 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ اضطراب‌ امتحان‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ ...  بیشتر

تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی آنان از عمل کرد درس علوم و پیش بینی آنان از موفقیت آینده آنش آموزان پایه دوم راهنمایی

حسین شکرکن؛ محمد علی پیرنیا

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، ، صفحه 3-23

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16526

چکیده
  در پژوهش حاضر اثر انتظارات معلمان بر ارزشیابی آنان از عملکرد درس علوم و پیش‌بینی آنان از موفقیت آینده دانش آموزان پایه دوم راهنمایی، در سال تحصیلی ۷۳-۷۲ در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از یک امتحان تشریحی و یک امتحان چند گزینه‌ای به عنوان عملکرد استفاده شد. پیش‌بینی معلمان از موفقیت آینده دانش‌آموزان نیز به دست آمد. ...  بیشتر

برسی رابطه جایگاه مهاب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

مصعود برومندنصب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، ، صفحه 93-113

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16530

چکیده
  جایگاه مهار به عنوان یک خصوصیت شخصیتی به این معنا اشاره دارد که هر انسان دارای مجموعه‌ای از باورهاست مبنی بر اینکه افراد یا اشیایی پاداش ها  و تنبیه ها را در زندگی وی کنترل می‌کنند. برخی از افراد جهت گیری درونی دارند با این اعتقاد که تبحر، سخت کوشی و رفتار مسئولیت پذیر به پیامدهای مثبت منجر می شود و نتایج تحت کنترل خودشان است. گروهی ...  بیشتر

بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز

حسین شکرکن؛ حمید افسردیر؛ غلامرضا خلیلی؛ طاهره فاضلی نیا؛ فاطمه آروین فر

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، ، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16518

چکیده
  به منظور بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD دو تحقیق روی دو نمونه تصادفی از آزادگان شهر اهواز در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ با فاصله زمانی سه سال انجام گرفت. نمونه تحقیق اول متشکل از ۸۴ نفر و نمونه تحقیق دوم مرکب از ۷۲ نفر آزاده بود. در تحقیق اول دو هدف دنبال شد. از یک سو، تعیین ضرایب همبستگی ساده و چندگانه ...  بیشتر