ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان

فاطمه فولادی؛ حسین پورشهریار؛ سارا ابراهیمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38405.2734

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان­سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی نوجوانان دختر شهر کرمان بود. به منظور جمع­آوری افراد نمونه، تعداد 422 نفر از آن­ها در سنین 15-18ساله با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، نوجوانان به ابزار والدگری هلیکوپتری پیستلا و همکاران (2020) ...  بیشتر

مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری

علی سپهوند؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39838.2778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم استان تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش 305 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی

نیلوفر میکاییلی بارزیلی؛ بتول احدی؛ حمید رضا حسن آبادی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 61-86

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی بود. به این منظور از بین بیماران مراجع کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناسی شهر مشهد که توسطروانپزشکیا روانشناس مسئول مرکز درمانی اختلال وسواس فکری - عملی آنان تأیید شده بود، تعداد 45 نفر به صورت تصادفی ...  بیشتر

اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان

اکبر طالب پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سودابه بساک نژاد

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 61-78

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک به دو شیوه مادر و فرزند و فقط مادران بر کاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر 7 تا 9 ساله شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی شهر اصفهان بود که در مطالعه همه‌گیرشناسی که توسط محققین پژوهش حاضر انجام گرفت به عنوان کودکان مبتلا به اختلال اضطراب ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس رجحان‌های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران

غلامرضا رجبی

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 63-80

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اندازه‌گیری ویژگی‌های روانسنجی (پایایی و روایی سازه) مقیاس رجحان‌های زود/ دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران بود.در این پژوهش 200 نفر از کارکنان اداری دیپلم به بالا دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند و به مقیاس رجحان‌های زود/ دیر خوابیدن و پرسشنامه سنخ شخصیتی بامدادی-شامگاهی ...  بیشتر

تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

سید علی مرعشی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ یداله زرگر؛ باقر غباری بناب

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 63-80

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده نفت اهواز در سال تحصیلی90-89 بود. از میان این دانشجویان 112 نفر به طور تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو بخش مساوی آزمایش و گواه گمارده شدند. از این تعداد 94 نفر تا آخر ...  بیشتر

تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان

مریم قضایی؛ نجمه حمید؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 63-80

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر علائم اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه‌ی اولیه شامل 800 نفر دانشجو بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار

مهران فرهادی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ علی اصغر چگینی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22055/psy.2017.16245.1429

چکیده
  زنان سرپرست خانوار به دلیل دشواری‌ها فراوان و تعدد نقش، یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌آیند و در معرض ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی قرار دارند. بنابراین نیازمند پشتیبانی‌های بیشتر، ازجمله درمان‌های روان‌شناختی و برنامه‌های توانمندسازی هستند. هیپنوتراپی بر پایه نیرومندسازی ایگو می‌تواند راهبرد کارآمدی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی

مجید محمود علیلو؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور؛ محمد امین شریفی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 65-88

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس تجارب تروماتیک دوران کودکی (سابقه‌ی بدرفتاری و فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه از اعضای خانواده) با نقش تعدیل‌کنندگی بدتنظیمی هیجانی بود. بدین منظور، 413 شرکت‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های اطلاعات ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی

ساره معرف؛ نادره سهرابی شگفتی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22055/psy.2018.16431.1434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثربخشی بازی‌درمانی و گل‌درمانی و تبیین تفاوت این دو روش درمانی در بهبود نقص‌توجه کودکان دختر دبستانی دارای اختلال نقص‌توجه بود. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل با گمارش تصادفی استفاده گردید. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر 10-7 ساله مبتلا به اختلال نقص‌توجه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II

بهار شایق بروجنی؛ غلام رضا منشئی؛ ایلناز سجادیان

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/psy.2019.30660.2387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلا به اختلال دوقطبی نوع II بود .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری استفاده شد جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 45 دختر با اختلال دو قطبی نوع II با استفاده از روش ...  بیشتر

بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران

کیومرث بشلیده؛ عبدالکاظم نیسی؛ سمیه چاچ

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 69-88

چکیده
    در پژوهش حاضر ویژگی‌های شخصیتی و متغیرهای سازمانی به عنوان پیش‌بین‌‌های حادثه دیدگی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 150 راننده‌ی حادثه دیده (طی 5 سال گذشته) و 150 راننده‌ی حادثه ندیده بودند. برای انتخاب نمونه از گروههای حادثه دیده و حادثه ندیده از روش انتخاب تصادفی ...  بیشتر

اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی

صالحه پیریایی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22055/psy.2013.11768

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی بود. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر (262 مرد و 78 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. از این تعداد 77 درصد مرد بودند و میانگین ...  بیشتر

مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز

قاسم آهی؛ احمد منصوری؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12579

چکیده
  اگرچه رابطه بین درگیری والدین و موفّقیت تحصیلی دانش‌آموزان به گستردگی بررسی‌شده است، با این وجود توجه کمی به نقش عوامل میانجی این رابطه شده است. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز انجام شد. بدین منظور، در ...  بیشتر

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی

آنوشا نیکوبخت؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا کیامنش

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32754.2500

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی پایه سوم شهرستان اهواز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاریردی، از نظر مدت اجرا مقطعی و از نظر روش اجرا آزمایشی-میدانی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ...  بیشتر

رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

منیجه شهنی ییلاق؛ آمنه شجاعی؛ ناصر بهروزی؛ غلامحسین مکتبی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 73-92

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 317 نفر بود که از بین جامعه‌ی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شات، مهارت‌های ...  بیشتر

نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری

رقیه محمودزاده؛ شهرام محمدخانی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12358

چکیده
  کمال‌گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتیپایدار جنبه‌هایمختلف زندگی انسان را به‌طور پیچیده‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد افراد کمال‌گرا برای کاهش اضطراب خود دچاراهمال‌کاریمی‌شوند.هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اجتناب شناختی و اضطراب به عنوان مؤلفه‌های شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری ...  بیشتر

اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن

فریبا کلانتری؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ مجید کاراندیش

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12309

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی تأثیر روش درمانی عقلانی- هیجانی رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در  وجوانان دختر 18-14 سال دارای اضافه‌وزن شهر اهواز بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و از طریق فراخوان عمومی و پس از ارزیابی‌های اولیه و تشخیص داشتن اضافه‌وزن توسط متخصص تغذیه 36 نفر انتخاب و درسه ...  بیشتر

بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D

ایران داودی؛ آرامه صفی خانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 87-112

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری (سیستم فعال‌ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز) به عنوان متغیرهای پیش‌بین تیپ‌های شخصیتی A، C و D در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. نمونه شامل 273 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز بود، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی انتخاب ...  بیشتر

رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم‌آباد

فتانه فتحی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 55-78

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی خرم آباد بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 280 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر خرم آباد بودند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

پریسا گنجه؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11182

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خود کارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم، مراجعه‌کننده به کلینیک‌های آسم و آلرژی شهر اهواز بود. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید و بر اساس تکمیل پرسشنامه بین‌المللی شیوع‌شناسی آسم و آلرژی (ایساک)، وجود علائم آسم در آن‌ها تأیید ...  بیشتر

رابطه سرمایه‏‏ های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید

فاطمه سپهرنوش مرادی؛ الهه حجازی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25139.2024

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای امید در رابطه سرمایه‌های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان است. جامعه آماری، دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر همدان بودند که نمونه شامل 410 نفر (222 دختر و 188 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس‌های سرمایه‌های تحولی، امید و بهزیستی ...  بیشتر

نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر

مهدی رضایی؛ عزت اله قدم پور؛ رضا کاظمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23678.1908

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی‌ اعتبارزدایی هیجانی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در میان دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌نور تهرانصورت گرفت. نمونه‌ی این پژوهش 439 دانشجوی زن (92 نفر دارای افسردگی اساسی فعلی، 347 نفر دارای سابقه افسردگی اساسی در 12 ماه گذشته) از 6 واحد دانشگاهی پیام نور استان تهران بودند که به روش ...  بیشتر

رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان

عسکر آتش افروز؛ شجاع عربان

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 78-98

https://doi.org/10.22055/psy.2017.17251.1490

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان در سال تحصیلی 93-1392 بود که به روش خوشه­ای، نمونه‌ای به تعداد 9 کلاس (متشکل از 214 دانشجو معلم) از بین آن‌ها انتخاب ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان (BFQ-C) در یک نمونه ایرانی

مهناز علی اکبری؛ علی اکبر شریفی؛ مهدی صحراگرد

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 79-90

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان در یک نمونه ایرانی بوده است. از میان دانش‌آموزان 8 تا 14 سال مدارس ابتدایی و راهنمایی استان چهارمحال و بختیاری، 445 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد و با پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان مورد سنجش قرار گرفتند. جهت تعیین اعتبار ...  بیشتر