رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی

نسیم خواجه پور؛ کیومرث بشلیده؛ مصطفی بهارلو

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22055/psy.2018.17802.1529

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علی طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند و شرکت‌های همکار تشکیل می‌دهند که با توجه به حجم گستره‌ی جامعه‌ی آماری از روش سرشماری استفاده گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت

شهلا نظرپور؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ سید مسعود سیدیان

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 139-174

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی – عروقی و تیپ 2 دیابت در شهر اهواز. به همین منظور 450 نفر (سه نمونه 150 نفری سالم، دیابتی و قلبی – عروقی) به صورت تصادفی از میان کلیه‌ی بیماران دیابتی و قلبی – عروقی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر اهواز و پرسنل شاغل در مراکز فوق انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

بررسی متغیرهای شخصیّتی، شغلی، سازمانی به‌عنوان پیش‌بین‌های توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون

پریسا حسینی کوکمری؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 139-164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی جوّ توانمندسازی، رفتارهای توانمندساز رهبری، تناسب شخص- شغل، تناسب شخص – سازمان، استقلال، تنوّع مهارت و وجدانی‌بودن با توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد آن (معناداری، شایستگی، خودمختاری و اثرگذاری) انجام گرفت. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون بودند که به ...  بیشتر

تجربه زیسته روانی و اجتماعی پسران از بلوغ جنسی بر اساس نظریه داده بنیاد

علی رحیمی قلعه عبدشاهی؛ مرتضی امیدیان؛ حمید فرهادی راد

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 139-164

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40252.2809

چکیده
  دوران بلوغ یکی از مهم‌ترین ابعاد رشد نوجوانان است و دوره‌ای است که با تغییرات زیاد روانی و جنسی همراه است. بررسی‌های انجام شده دربارة بلوغ نشان می‌دهد تجارب نوجوانان از این تغییرات یکسان نیست. به همین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی روانی و اجتماعی نوجوانان پسر از بلوغ جنسی است. به دلیل این‌که هدف پژوهش حاضر کشف عوامل ...  بیشتر

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مائده سادات رقیب؛ سید علی سیادت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ سید جعفر احمدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 141-164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 87- 88 می‌باشد که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده ‌است. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر

مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار

محمد نریمانی؛ عبدالله قاسم پور؛ عباس ابوالقاسمی؛ شهناز حسن‌زاده

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 143-164

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (آشفته و پارانوئید) و افراد بهنجار می‌باشد. روش پژوهش حاضر علّی – مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (30 نفر پارانوئید و 30 نفر آشفته) و 30 نفر از افراد بهنجار که از لحاظ جنس، سن و تحصیلات با گروه بیمار همتا شده ...  بیشتر

اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان

عباس حبیب زاده

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 145-168

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعه اثربخشی روش درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان انجام گرفته است. درس پژوهی روشی نوین و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان در کلاس درس می‌شود. خودکارآمدی تصوری یکی از مؤلفه‌های مهم نظریه بندوراست. این تحقیق به شیوه پیش آزمون– پس آزمون ...  بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان

مجید عزیزی؛ اقبال زارعی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38177.2726

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان و تحمل پریشانی در نوجوانان پسر دامنه سنی 12 تا 18 سال شهر بندرعباس در سال 1400 بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های مشاوره شهر بندرعباس ...  بیشتر

ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی

لیلا شاملی؛ شکوفه متقی دستنایی؛ ملیحه حسین جانی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22055/psy.2020.29790.2346

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده با نقش تعدیل‌کنندگی خوش‌بینی انجام گرفت. در این پژوهش پیمایشی، 225 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان شرکت کردند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از پرسشنامه‌های خوش‌بینی-بدبینی (LOT)، شکنندگی شادی (FHS) و شادی درونی ...  بیشتر

نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی افسران پلیس

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 153-168

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه پنج ویژگی شخصیتی شامل روان رنجورخویی، برونگرایی، توافق جویی، باز بودن نسبت به تجربه و وظیفه شناسی با عملکرد شغلی افسران پلیس نیروی انتظامی بود. شرکت کنندگان 148 پلیس  بودند که با شرکت در پژوهش موافقت کردند. ابزار تحقیق پرسشنامه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI و پرسشنامه سنجش عملکرد شغلی بودند که از اعتبار ...  بیشتر

بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز

کرامت کرامتی؛ ید اله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داودی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12313

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر درمان شناختی - رفتاری گروهی کودک و مادر - کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرات ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه‌های پنجم و ششم مدارس شهر اهواز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. از بین 525 دانش‌آموزا که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای ...  بیشتر

رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری

ناصر بهروزی؛ کیومرث بشلیده؛ سیده معصومه رسولی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 155-180

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی علّی بین متغیرهای هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان دختر سال دوم و سوم دبیرستان‌های شهرستان ازنا بود. نمونه‌ی این تحقیق متشکل از 260 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های ...  بیشتر

تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان

محمد غسگری؛ مریم کاظمی؛ حمید علیزاده

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12362

چکیده
  اینپژوهش با هدف تاًثیر آموزش بخشش­درمانی بر کنترل خشم دانش­آموزان دختر پایه­ اولمتوسطه انجام گرفت. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه­ی اول متوسطه شهرتهران در سال تحصیلی 91-90 نمونه­ای با حجم 50 نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از طرح گروه‌های ...  بیشتر

رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

اصغر پوراسمعلی؛ مهری مولایی؛ جابر علیزاده گورادل؛ جواد هاشمی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12585

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سه صفت تیره شخصیتی با خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان می­باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشد که از بین آن‌ها 375 نفر (175 دختر و 200 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای نسبتی، انتخاب و به پرسش­نامه خودافشاگری اینترنتی (نگرش‌ها و ایده‌ها، علایق و سلایق، ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نیما اسدزاده؛ بهنام مکوندی؛ پرویز عسکری؛ رضا پاشا؛ فرح نادری

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 159-178

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26578.2137

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیری که در سال 1396 به کلینیک‌های درمانی روان‌شناختی شهر اهواز مراجعه کرده بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر به‌صورت ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان

مرضیه ملکیها؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ عباس جوهری؛ مریم فاتحی زاده

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 161-178

چکیده
  در سال‌های گذشته تحقیقات زیادی در خصوص مطالعه‌ی تعارض کار-خانواده، خانواده-کار، پیشایندها، پیامدها و تأثیر این تعارض بر افراد جامعه و سازمان‌ها انجام شده است اما تعداد کمی از پژوهش‌ها به بررسی تأثیر مدیریت تعارض کار-خانواده و خانواده-کار بر زندگی شغلی و خانوادگی افراد پرداخته‌اند. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه

جهانگیر کرمی؛ خلیل شریفی؛ کیومرث بشلیده

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 167-188

چکیده
  سرسختی روان‌شناختی یک ساختار شخصیتی محافظت‌کننده در مقابل فشارهای زندگی است، که در قالب یک سازه‌ی سه مؤلفه‌یی مرکب از تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی توسط کوباسا مفهوم‌سازی شده است. نقش این ویژگی در پژوهش‌های گوناگونی تأیید شده، اما زمینه‌های شکل‌گیری و پیشایندهای محیطی آن کم‌تر مورد مطالعه بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی عملکردهای ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و خشنودی شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر عزت‌نفس در معلمان مقطع راهنمایی

کیومرث بشلیده

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 143-160

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‌گر عزت‌نفس در رابطه رضایت زناشویی با رضایت شغلی معلمان مدارس راهنمایی شهر ماهشهر است. نمونه مورد مطالعه شامل 200 معلم زن و مرد بود که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، از ابزارهایی شامل پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ، مقیاس رضایت زناشویی، ...  بیشتر

ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی

سامان حدادی احمدسرائی؛ عبدالزهرا نعامی؛ امین حسینی مقدم

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22055/psy.2018.26345.2118

چکیده
  با توجه به اهمیت مدیریت احساسات و هیجان‌ها در محیط کاری، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان با نقش تعدیل‌کنندگی هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی انجام گرفت. در این پژوهش پیمایشی، 121 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن اهواز شرکت نمودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از روش تصادفی ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

قاسم عبدل پور؛ زینب خانجانی؛ مجیدمحمود علیلو؛ علی فخاری

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22055/psy.2019.24714.1987

چکیده
  اختلال استرس پس از سانحه مجموعه‌ای از علایم است که در پی مواجهه با حوادث آسیب‌زای زندگی پیدا می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه اجرا شده است. جامعه آماری ...  بیشتر

روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر

حسین کارسازی؛ حامد فرداینی سفلی؛ میلاد جعفرپور رضائی؛ نعیمه ماشینچی عباسی؛ تورج هاشمی ‌نصرت آباد

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11193

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر است. برای انتخاب نمونه، 240نفر (120 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده و به این پرسشنامه‌ها پاسخ دادند: مقیاس سیستم‌های بازداری/ فعال‌سازی رفتاری کارور و وایت، ...  بیشتر

اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت)

لیلا جعفری نژاد؛ رضا خجسته مهر؛ غلامرضا رجبی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 159-176

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد که ایدئولوژی برابری جنسیتی می‌تواند تأثیر مهمی بر کیفیت زناشویی افراد داشته باشد. این تأثیر می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و در تعامل با سایر متغیرها از جمله ادراک انصاف باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایدئوژی برابری جنسیتی از طریق ادراک انصاف بر هماهنگی و ناهماهنگی رابطه‌ی ...  بیشتر

نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کرونا ویروس‌ها

فرهاد ملایی امجز؛ علی فرنام

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 163-182

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40072.2795

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بهزیستی روان­شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کروناویروس اجرا گردیده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در سه شهرستان کرمان، بم و جیرفت بودند که طی آذر تا دی ماه  سال 1399مشغول به کار ...  بیشتر

افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت

سید جواد سید محمودی؛ چنگیز رحیمی؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 165-186

چکیده
  یکی از موضوع‌های مطرح شده در روان‌شناسی سلامت، بررسی اثرات مثبت ضربه‌های روانی روی افراد مواجه شده با حوادث ناگوار و تعیین متغیرهایی است که این اثرات مثبت را تسهیل می‌کنند. هدف این تحقیق بررسی نقش سبک‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افزایش میزان رشد پس از سانحه روی نمونه‌ای از افراد مبتلا به ویروس HIV در طول یک دوره 6 ماهه بود. برای ...  بیشتر

بررسی شیوع مشکلات تحولی احتمالی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در کودکان 5-2 ساله مهدهای شهرستان تهران

سمیرا احدی؛ رضا رستمی؛ حجت اله فراهانی

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 165-182

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع مشکلات تحولی احتمالی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در کودکان 5-2 ساله مهدهای خصوصی شهرستان تهران بود. بدین منظور والدین 228 نفر از کودکان 5-2 ساله مهدهای خصوصی که تحت نظارت سازمان بهزیستی شهرستان تهران بودند از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه سنین ...  بیشتر