دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.34901.2597

قاسم آهی؛ مرضیه ارغوانی؛ محمد حسن غنی فر؛ فاطمه شهابی زاده؛ رضا دستجردی


2. نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خود بهسازی با واسطهگری شفقت به خود در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.37989.2717

مریم زارع؛ گلناز اصغرزاده؛ مهدی رحیمی


3. پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.39146.2761

سید عباس رضوی


4. بررسی رابطه ویژگی های جمعیت‌شناختی و روان شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش فعالی-کاستی توجه در دوران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.39952.2784

سعید آریاپوران؛ مریم نیساری


5. نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.40111.2799

شهسوار هاشمی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری


6. مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.40110.2798

وحید بهاروند؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی


7. اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.40247.2807

فاطمه بیگلری؛ مسلم اصلی آزاد؛ سیدعلی میری سنگتراشانی


8. پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.40282.2812

مهشاد بلالی دهکردی؛ حسین پورشهریار؛ زهرا جهانبخشی


9. تجربه زیسته روانی و اجتماعی پسران از بلوغ جنسی بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.40252.2809

علی رحیمی قلعه عبدشاهی؛ مرتضی امیدیان؛ حمید فرهادی راد


10. رابطه علّی راهبردهای مقابله‌ای و اضطراب کرونا با نقش میانجی‌گری تاب‌آوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22055/psy.2022.38704.2744

هوشنگ گراوند


11. اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22055/psy.2022.38337.2733

نیلوفر طرفی زاده؛ محمد سلطانی زاده؛ مسعود اعتمادی فر